MULTI SPORT CARD

От 12.02.2019г.  Тенис център „Томси“ е партньор на „Бенефит Системс България“ ЕООД и работи с MULTI SPORT карти. Задължително е, картата ,заедно с документ за самоличност, да се представи ПРЕДИ началото на запазения час.